ROEN COMPANY sh.p.k. ofron siguri ne kerkimin e informacionit te publikuar ne faqen e tij te internetit, sikurse edhe ne selektimin e burimit te informacionit te perdorur. Ne baze kerkesave te Nenit 27 te ligjit 9887, date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”, ROEN Company dhe shoqerite e saj bija, ne asnje rast nuk do te perdorin apo transferojne te dhenat personale te individeve qe vizitojne faqen e tyre te internetit, per qellime te ndryshme.

Te gjitha te drejtat te rezervuara nga Roen Company

Politikat e Privatesise